OM OSS

Jesper

Ansvarig redaktör och webbutvecklare

Lugn och livsglad person som intresserar sig för språkfilosofi och drejning. Jobbar som amanuens på Stockholms universitet.

Alice

Layoutansvarig

Doktorandstudent på Stockholms universitet som forskar inom språkfilosofi. Ansvarar för allt som har med Intensions layout och design att göra!

Ellen

Skribentsamordnare

Börjar till hösten som doktorand på Stockholms universitet. Kollar ofta på dokumentärer och planterar om växter iställer för att studera metaetik och epistemologi.

Anita

Ständig sekreterare

Metafysikintresserad magisterstudent på Göteborgs universitet. Gillar att nysta i matematiska entiteters existens och diverse vetenskapsteoretiska frågor.

Filip

Utvecklingsansvarig

Magisterstudent i filosofi med intresse för kollektiv beslutsteori och krigsetik. Även övertygad deontolog som gyttjebrottas med utilitarister.

Jakob

Textgranskare

En filosofiintresserad person som för tillfället studerar Polens historia. Tycker om följande saker: Böcker, musik och mat (bara kinamat).

Vilgot

Textgranskare

Fil.kand i teoretisk filosofi vid Lunds universitet som för närvarande går psykologprogrammet i Umeå. Intresserad av epistemologi, rationalitet och filosofins betydelse i samtiden.